Honeywell Dolphin 99EX Wireless Mobile Computer (99EXLW3-GC211XEI) 1